ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = รักษาการผู้อำนวยการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = สมปรารถนา สุขทวี
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองเลขาธิการ
34,890

การแก้ไข