ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายเด่นชัย–เชียงราย–เชียงของ"

|-
|{{สรฟ|หนองม่วงไข่}}
|Nong MoungMuang KaiKhai
|
|572.00 กม.
|-
|{{สรฟ|หนองเสี้ยว}}
|Nong SaewSiao
|
|584.10 กม.
|
|
|หัวเมื่องเมือง
| rowspan="2" |สอง
|
|-
|{{สรฟ|แม่ตีบ}}
|Mae Teep Tip
|
|618.00 กม.
|*เข้าเขต[[จังหวัดพะเยา]]
|-
|{{สรฟ|บ้านโทกกวากกหวาก}}
|Ban TokThok KwakWak
|
|677.55 กม.
|-
|{{สรฟ|พะเยา}}
|Phayao
|Payao
|
|683.40 กม.
|-
|{{สรฟ|ดงเจน}}
|Dong JanChen
|
|689.75 กม.
|-
|{{สรฟ|ป่าแดด}}
|Pa DadDaet
|
|724.55 กม.
|-
|{{สรฟ|บ้านโป่งเกลือ}}
|Ban Pong KluaKluea
|
|743.20 กม.
|-
|{{สรฟ|ทุ่งก่อ}}
|Thung Ko
|Tung Koe
|
|785.50 กม.
|-
|{{สรฟ|เวียงเชียงรุ้ง}}
|Waing ChaingChiang RoungRung
|
|796.45 กม.
|-
|{{สรฟ|ศรีดอนชัย}}
|SriSi Don Chai
|
|839.19 กม.
2,244

การแก้ไข