ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** คลุกข่าวเล่าประเด็น (ข่าวหลัก)
** ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
** เรื่องพลบค่ำ (เฉพาะกิจ)
** ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 
** ทำมาหากิน (Youtube&Facebook)
* '''ศุภชาติ ศุภเมธี'''
** [[ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน]]
** ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
** ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
* '''ศิริพร กิจประกอบ'''
** ผู้สื่อข่าว
** ต้องรอด (ข่าวหลัก)
 
== ส ==
34

การแก้ไข