ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรโคกูรยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| s3 =
| flag_s3 =
| image_flag = Military Flag of Goguryeo (Ssangyeongchong).svg
| image_flag2 = Military Flag of Goguryeo (Ssangyeongchong).svg
| image_flag_caption =
| image_coatflag =
| flag_type = <small> บน: ธงทหาร (ศตวรรษที่ 4) / ล่าง: ธงขวา (ศตวรรษที่ 5)</small>
| image_map = History of Korea-Three Kingdoms Period-476 CE.gif
|
| image_map = History of Korea-Three Kingdoms Period-476 CE.gifPNG
| image_map_caption = แผนที่โกกูรยอในยุคที่เรืองอำนาจที่สุด ในปี ค.ศ. 476
| national_motto =
5,531

การแก้ไข