ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎วัคซีน: ลิงก์เลียนวิกิอังกฤษ)
| symptoms = ไข้ ไอ อ่อนเพลีย หายใจกระชั้น ไม่ได้กลิ่น บางทีไม่มีอาการ<ref name="CDC Interim Guidance" /><ref name=CDC2020Sym/><ref name="WHO2020QA" />
| complications = [[Viral pneumonia|ปอดบวม]], [[viral sepsis|ภาวะพิษเหตุติดเชื้อไวรัส]], [[กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน]], [[Acute kidney injury|ไตวาย]], [[cytokine release syndrome|กลุ่มอาการหลั่งไซโตไคน์]]
| onset = 2–14 วันจาการติดเชื้อ (ตรงแบบโดยทั่วไป 5 วัน)
| duration =
| types =
'''โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019''' ('''โควิด-19''') เป็น[[การติดเชื้อ|โรคติดเชื้อ]]อันเกิดจาก[[SARS-CoV-2|ไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2]] (SARS-CoV-2)<ref>{{cite web|url=https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963|title=Coronavirus disease 2019 (COVID-19)—Symptoms and causes|website=Mayo Clinic|access-date=2020-04-14}}</ref> มีระบุโรคครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2562 ในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน และได้กระจายไปทั่วโลกนับแต่นั้น ส่งผลให้เกิด[[การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัส พ.ศ. 2562–2563]]<ref name="Hui14Jan2020">{{cite journal | vauthors = Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, Ippolito G, Mchugh TD, Memish ZA, Drosten C, Zumla A, Petersen E | display-authors = 6 | title = The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health - The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China | journal = International Journal of Infectious Diseases | volume = 91 | issue = | pages = 264–266 | date = February 2020 | pmid = 31953166 | pmc = 7128332 | doi = 10.1016/j.ijid.2020.01.009 | doi-access = free | name-list-format=vanc}}</ref><ref name="WHOPandemic">{{cite press release | title=WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 | website=[[World Health Organization]] (WHO) | date=11 March 2020 | url=https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 |access-date=12 March 2020 | archive-url=https://web.archive.org/web/20200311212521/https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 | archive-date=11 March 2020 }}</ref>
 
[[อาการ]]ทั่วไป ได้แก่ [[ไข้]] [[ไอ (อาการ)|ไอ]] และ[[อาการหายใจลำบาก|หายใจลำบาก]] อาการอื่น ๆ อาจรวมถึงอ่อนเพลีย [[ปวดกล้ามเนื้อ]] [[อาการท้องร่วง|ท้องร่วง]] [[เจ็บคอ]] ภาวะเสียการรู้กลิ่นและภาวะเสียการรู้รส<ref name="CDC2020Sym" /><ref name="WHO2020QA" /><ref name="entuk-anosmia" /> แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง แต่บ้างทรุดลงเป็น[[กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน]] (ARDS) ซึ่งน่าจะมีปัจจัยกระตุ้นจาก[[พายุไซโตไคน์]]<ref name="ASCIA" /> [[กลุ่มอาการการทำหน้าที่ผิดปกติของหลายอวัยวะ|อวัยวะล้มเหลวหลายอวัยวะ]] [[septic shock|ช็อกเหตุพิษติดเชื้อ]] และลิ่มเลือด<ref name="auto">{{cite journal | vauthors = Murthy S, Gomersall CD, Fowler RA | title = Care for Critically Ill Patients With COVID-19 | journal = JAMA | volume = 323 | issue = 15 | pages = 1499 | date = March 2020 | pmid = 32159735 | doi = 10.1001/jama.2020.3633 | doi-access = free | name-list-format=vanc}}</ref><ref>{{cite book|title=StatPearls|vauthors=Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn SC, Di Napoli R|date=2020|publisher=StatPearls Publishing|location=Treasure Island (FL)|chapter=Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)|pmid=32150360|access-date=18 March 2020|chapter-url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/|name-list-format=vanc}}</ref><ref>{{cite journal | vauthors = Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, Chuich T, Dreyfus I, Driggin E, Nigoghossian C, Ageno W, Madjid M, Guo Y, Tang LV, Hu Y, Giri J, Cushman M, Quéré I, Dimakakos EP, Gibson CM, Lippi G, Favaloro EJ, Fareed J, Caprini JA, Tafur AJ, Burton JR, Francese DP, Wang EY, Falanga A, McLintock C, Hunt BJ, Spyropoulos AC, Barnes GD, Eikelboom JW, Weinberg I, Schulman S, Carrier M, Piazza G, Beckman JA, Steg PG, Stone GW, Rosenkranz S, Goldhaber SZ, Parikh SA, Monreal M, Krumholz HM, Konstantinides SV, Weitz JI, Lip GY | display-authors = 6 | title = COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-up | journal = Journal of the American College of Cardiology | date = April 2020 | pmid = 32311448 | doi = 10.1016/j.jacc.2020.04.031 | pmc = 7164881 | name-list-format=vanc}}</ref> [[ระยะฟัก|เวลาตั้งแต่การสัมผัสจนถึงเริ่มแสดงอาการ]]ตรงแบบกินเวลาห้าตามแบบฉบับอยู่ที่ 5 วัน แต่อาจมีได้ตั้งแต่สองถึงสิบสี่ 2-14 วัน<ref name="CDC2020Sym" /><ref>{{cite journal | vauthors = Velavan TP, Meyer CG | title = The COVID-19 epidemic | journal = Tropical Medicine & International Health | volume = 25 | issue = 3 | pages = 278–280 | date = March 2020 | pmid = 32052514 | pmc = 7169770 | doi = 10.1111/tmi.13383 | doi-access = free | name-list-format=vanc}}</ref>
 
ไวรัสแพร่ระบาดได้ระหว่างบุคคลในช่วงที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเป็นหลัก{{efn|WHO นิยามว่าการสัมผัสใกล้ชิดหมายถึง 1 เมตร<ref name="WHO2020QA">{{cite web|url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses|title=Q&A on coronaviruses (COVID-19)|date=17 April 2020|work=[[World Health Organization]] (WHO) | archive-url=https://web.archive.org/web/20200514224315/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses | archive-date=14 May 2020 | access-date=14 May 2020}}</ref> และ CDC นิยามว่า ~1.8 เมตร<ref name="CDCTrans">{{cite web|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html |title=How COVID-19 Spreads |date=2 April 2020|website=[[Centers for Disease Control and Prevention]] (CDC) |archive-url=https://web.archive.org/web/20200403001235/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html|archive-date=April 3, 2020|access-date=April 3, 2020}}</ref>|name=|group=}} มักผ่าน[[ละอองฝอยน้ำมูกน้ำลาย|ละอองเสมหะขนาดเล็ก]]ที่เกิดจากการไอ{{Efn|การไอที่ไม่เปิดปากอาจปลิวไปได้ไกลถึง 8.2 เมตร<ref name="Bourouiba, JAMA, 26 March">{{cite journal | author = Bourouiba L | title = Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19 | journal = JAMA | date = March 2020 | pmid = 32215590 | doi = 10.1001/jama.2020.4756 | doi-access = free }}</ref>}} จามหรือสนทนา<ref name="WHO2020QA"/><ref name=CDCTrans/><ref name="ECDCQA">{{cite web|url=https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers|title=Q & A on COVID-19|website=European Centre for Disease Prevention and Control|access-date=30 April 2020}}</ref> แม้ละอองเสมหะเหล่านี้เกิดเมื่อหายใจออก แต่ปกติจะตกลงสู่พื้นหรือติดค้างบนพื้นผิว ไม่ใช่ติดเชื้อได้จากระยะไกล<ref name="WHO2020QA"/><!--These droplets are relatively heavy, do not travel far and quickly sink to the ground. --> บุคคลอาจติดเชื้อได้จากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนแล้วนำมาแตะตา จมูกหรือปากของตน<ref name="WHO2020QA"/> ไวรัสสามารถอยู่รอดบนพื้นผิวได้นานถึง 72 ชั่วโมง ไวรัสติดต่อทางสัมผัสได้มากที่สุดระหว่างสามวันแรกหลังเริ่มแสดงอาการ กระนั้นไวรัสอาจแพร่ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มปรากฏอาการและในโรคระยะหลังแล้ว<section begin="Spread" /><section end="Spread" /> วิธีการวินิจฉัยมาตรฐาน คือ [[ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบย้อนกลับ|ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสย้อนกลับแบบเรียลไทม์]] (rRT-PCR) จากการกวาดคอหอยส่วนจมูก<ref name="CDC2020Testing">{{cite web |title=Interim Guidelines for Collecting, Handling, and Testing Clinical Specimens from Persons for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)|url=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html |website=[[Centers for Disease Control and Prevention]] (CDC) |access-date=26 March 2020 |date=11 February 2020 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200304165907/https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html |archive-date=4 March 2020 }}</ref> [[การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์]]ทรวงอกอาจเป็นประโยชน์สำหรับวินิจฉัยผู้ที่ต้องสงสัยติดเชื้อมากโดยอาศัยอาการและปัจจัยเสี่ยง แต่ไม่แนะนำให้ใช้คัดกรองเป็นกิจวัตร<ref name=":0">{{cite journal | vauthors = Salehi S, Abedi A, Balakrishnan S, Gholamrezanezhad A | title = Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients | journal = AJR. American Journal of Roentgenology | pages = 1–7 | date = March 2020 | pmid = 32174129 | doi = 10.2214/AJR.20.23034 | doi-access = free | name-list-format=vanc}}</ref><ref name="acr.org">{{cite web|url=https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection|title=ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection | date=2020-03-22|website=American College of Radiology|archive-url=https://web.archive.org/web/20200328055813/https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection|archive-date=28 March 2020|access-date=}}</ref>
11,551

การแก้ไข