ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8867644 โดย Chainwit.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/219/T3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (กระทรวงพาณิชย์ : นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)] ราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน 2561 </ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ปลัดกระทรวง
| หัวหน้า2_ชื่อ = วิวัฒน์รณรงค์ จิระพันธุ์วานิชพูลพิพัฒน์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า3_ชื่อ = พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
| หัวหน้า3_ชื่อ = อรุณี พูลแก้ว <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/258/T_0011.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน 258 ง พิเศษ หน้า 11 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 </ref>
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า4_ชื่อ = สุพพัต อ่องแสงคุณ
| หัวหน้า4_ชื่อ = สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/258/T_0011.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน 258 ง พิเศษ หน้า 11 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 </ref>
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ = สุพพัต อ่องแสงคุณ
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ =
34,890

การแก้ไข