ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมป่าไม้"

เพิ่มขึ้น 499 ไบต์ ,  5 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| งบประมาณ = 1,933,376,700 บาท <small>(พ.ศ. 2561)</small><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/101/1.PDF "พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"]. เล่ม 134 ตอนที่ 101ก หน้า 7 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560.</ref>
| หัวหน้า1_ชื่อ = นาย อดิศร นุชดำรงค์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี<ref>https://www.prachachat.net/politics/news-256285</ref>
| หัวหน้า2_ชื่อ = นาย ปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = นาย สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ = นาย จิระศักดิ์ ชูความดี
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| ประเภทหน่วยงาน = กรม
| ต้นสังกัด = [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
34,890

การแก้ไข