ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร''' หรือ '''พระแก้วมรกต''' เป็น[[พระพุทธรูป]]คู่บ้านคู่เมืองของ[[ประเทศไทย]] ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ใน[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] (หรือ วัดพระแก้ว) ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อน[[เนไฟรต์]]สีเขียวดังมรกต เป็นพระพุทธรูปสกุล[[ศิลปะก่อนเชียงแสน]]ถึง[[ศิลปะเชียงแสน]] หลักฐานที่ตรงกันระบุว่าพบครั้งแรก ประดิษฐานอยู่ในเจดีย์วัดป่าญะ ตำบลเวียง [[อำเภอเมืองเชียงราย|เมืองเชียงราย]]<ref>หนังสือรัตนพิมพ์วงศ์ พระภิกษุพรหมราชปัญญา แต่งเป็นภาษาบาลีไว้ เมื่อ พ.ศ. 2272</ref> (ปัจจุบันคือ[[วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย]] [[อำเภอเมืองเชียงราย]]) ในปี [[พ.ศ. 1977]] (หรือ [[ค.ศ. 1434]]) ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีย์จนพังทลายลง จึงพบพระพุทธรูปพอกปูน[[ลงรักปิดทอง]] จึงได้นำไปไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบริเวณพระนาสิก (จมูก) เกิดกระเทาะออก เห็นเป็นเนื้อมรกต จึงกระเทาะปูนออกทั้งองค์ เห็นเป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์
 
หลังจากนั้น [[พระเจ้าสามฝั่งแกน]]แห่งเชียงใหม่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปนี้ จึงเชิญมาประดิษฐานที่[[เชียงใหม่]] แต่ช้างทรงพระแก้วมรกตกลับไม่เดินทางไปยังเชียงใหม่ แต่ไปทาง[[ลำปาง]]หากช้างนั้นมีพระแก้วมรกตอยู่บนหลังช้าง เชียงใหม่เห็นว่าลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้า ถึงสมัยพระเจ้าติโลกราช ได้เชิญพระแก้วมรกตมายังเชียงใหม่ สร้าง[[ปราสาท]]ประดิษฐานไว้แต่ถูกฟ้าผ่าหลายครั้ง ครั้นเมื่อ[[พระเจ้าไชยเชษฐา]]แห่ง[[ล้านช้าง]]ซึ่งเป็นญาติกับราชวงศ์[[ล้านนา]]มาครองเมืองเชียงใหม่ เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาเสด็จกลับ[[หลวงพระบาง]] ก็เชิญพระแก้วมรกตไปด้วยพร้อมกับ[[พระพุทธสิหิงค์]] ทางเชียงใหม่ขอคืนก็ได้แต่พระพุทธสิหิงค์ เมื่อล้านช้างย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมา[[เวียงจันทน์]]ก็เชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วย ต่อมา[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]] ทรงสถาปนา[[กรุงธนบุรี]]ขึ้นเป็น[[เมืองหลวง]] พระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกต และ[[พระบาง]] มาจาก[[อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์]] (ลาว) ในครั้งนั้นประดิษฐานไว้ที่[[วัดอรุณราชวราราม]] ต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ [[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] ทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงบุษบกในเรือพระที่นั่ง เสด็จข้ามฝั่ง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] มาประดิษฐานยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนถึงปัจจุบัน ส่วน[[พระบาง]]ได้คืนให้แก่ หลวงพระบาง ( ลาว )
 
==ตำนานพระแก้วมรกต==
ผู้ใช้นิรนาม