ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ"

แก้ไขเนื้อหา
(แก้ไขเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(แก้ไขเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
=== การศึกษา ===
หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์]] และศึกษาต่อที่[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] แต่เลิกเรียนเมื่ออยู่ชั้นปีที่ 3 แล้วไปเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีราชา [[โรงเรียนพณิชยการพระนคร]] และ[[โรงเรียนพณิชยการบพิตรพิมุข]] จนถึงปี พ.ศ. 2516 จึงลาออกมาเป็นนักเขียนอาชีพจนถึงแก่กรรม
 
=== งานเขียน ===
241

การแก้ไข