ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังส่องสว่าง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ในระบบเอสไอ กำลังส่องสว่างจะถูกวัดในหน่วย[[จูล]]ต่อวินาทีหรือ[[วัตต์]] ในทางดาราศาสตร์ค่าของกำลังส่องสว่างมักจะให้ข้อมูลตาม[[ความสว่างดวงอาทิตย์]] L<sub>⊙</sub> กำลังส่องสว่างยังสามารถใช้ตามระบบขนาดทางดาราศาสตร์: [[ความส่องสว่างสัมบูรณ์|ความส่องสว่างโบโลเมตริกสัมบูรณ์]] (M<sub>bol</sub>) ของวัตถุ คือการวัดลอการิทึมของอัตราการปล่อยพลังงานทั้งหมด ในขณะที่ความส่องสว่างสัมบูรณ์เป็นการวัดลอการิทึมของความส่องสว่างภายในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะบางช่วงหรือบางแถบ
 
ในทางตรงกันข้าม ''ความสว่าง'' ในทางดาราศาสตร์มักใช้สำหรับความสว่างที่มองเห็นได้ของวัตถุหรือความสว่างของวัตถุต่อผู้สังเกต ความสว่างที่มองเห็นได้ขึ้นอยู่กับทั้งกำลังส่องสว่างและระยะห่างระหว่างวัตถุและผู้สังเกตและการดูดซับแสงตามทางผ่านไปยังผู้สังเกต [[ความส่องสว่างปรากฏ]]เป็นการวัดลอการิทึมของความสว่างที่มองเห็นได้ ระยะทางที่กำหนดโดยการวัด[[กำลังส่องสว่าง]]อาจค่อนข้างคลุมเครือและบางครั้งจึงใช้[[ระยะทางกำลังส่องสว่าง]]
 
== อ้างอิง ==
3,011

การแก้ไข