ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปักกิ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|Nov sun = 185.3
|Dec sun = 180.7
|source 1 = China Meteorological Administration <ref name= CMA >{{cite web | url = http://old-cdc.cma.gov.cn/shuju/search1.jsp?dsid=SURF_CLI_CHN_MUL_MMON_19712000_CES&tpcat=SURF&type=table&pageid=3 | title = 中国地面国际交换站气候标准值月值数据集(1971-2000年) | accessdate = 2010-05-04 | publisher = [[China Meteorological Administration]] | language = Simplified Chinese zh}}</ref>, all-time extreme temperature<ref name = Mherrera>{{cite web
|url= http://www.mherrera.org/temp.htm
|title= Extreme Temperatures Around the World