ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[พ.ศ. 2479]] - [[พ.ศ. 2481|พ.ศ. 2495]]: สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร ''(Her Majesty The Queen of the United Kingdom)''
**[[พ.ศ. 2481|พ.ศ. 2479]] - [[พ.ศ. 2495|พ.ศ. 2490]]: สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งอินเดีย ''(Her Imperial Majesty The Empress of India)''
* [[พ.ศ. 2495]] - [[พ.ศ. 2545]]: สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธ พระบรมราชินีเอลิซาเบธ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ''(Her Majesty Queen Elizabeth The Queen Mother)''
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
26

การแก้ไข