ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| consort = yes
| ชื่อ = สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบธ โบวส์-ลีออนพระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
| title = ''''สมเด็จพระราชชนนีแห่งสหราชอาณาจักร''''
| ภาพ = File:Queen Elizabeth The Queen Mother crop.jpg
26

การแก้ไข