ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรู มิวสิค"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
 
== ผู้จัดรายการ ==
มี VJ ประจำช่องทั้งสิ้น 16 คน
 
=== วีเจปัจจุบัน ===
 
=== วีเจปัจจุบัน ในอดีต===
 
* โจ AF2 [[ภาณุพล เอกเพชร]]
* ต้า AF3 [[สักกทัศน์ กุลไพศาล]]
* โด่ง AF3 [[ศิระ รัตนโภคาสถิต]]
* VJ น๊อต อัครณัฐ อริยะฤทธิ์วิกุล (ปัจจุบันย้ายอยู่ที่ช่อง แบงค์ แชนแนล และ พิธีกรอิสระ ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ตูน AF3 [[ธัชพล ชุมดวง]] (ปัจจุบันเป้นเชฟ)
* VJ อลิส อลิสา นานา
* VJ ออม ภัสสร พัชรสรวุฒิ (ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง True Inside)
* บรูน่า AF3 [[โชติกา เบนเนลลี่]]
* นัตตี้ AF7 [[ณัชภัสร์ พิพัฒน์ไชยศิริ]]
* VJ เค้ก พุทธิรักษ์ เชื้อสุวรรณ
* VJ จักร์ จักร์ทิพย์ ลิปตะสิริ
* VJ แอ๊ค ลาลิน เกตุศิลป์
* VJ แจนจี้ ปริดา จงใจพระ
* ซานิ AF6 [[นิภาภรณ์ ฐิติธนการ]]
* มีน AF7 [[กาญจ์คนึง เนตรศรีทอง]]
* VJ อุ๋ย [[Buddha Bless]]
* VJ น้ำ AF11 (Leenam) กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์
 
===วีเจในอดีต===
 
* โจ AF2 [[ภาณุพล เอกเพชร]]
* ต้า AF3 [[สักกทัศน์ กุลไพศาล]]
* โด่ง AF3 [[ศิระ รัตนโภคาสถิต]]
* VJ น๊อต อัครณัฐ อริยะฤทธิ์วิกุล (ปัจจุบันย้ายอยู่ที่ช่อง แบงค์ แชนแนล และ พิธีกรอิสระ ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
* ตูน AF3 [[ธัชพล ชุมดวง]] (ปัจจุบันเป้นเชฟ)
* VJ อลิส อลิสา นานา
* VJ ออม ภัสสร พัชรสรวุฒิ (ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง True Inside)
* บรูน่า AF3 [[โชติกา เบนเนลลี่]]
* นัตตี้ AF7 [[ณัชภัสร์ พิพัฒน์ไชยศิริ]]
* VJ เค้ก พุทธิรักษ์ เชื้อสุวรรณ
* VJ จักร์ จักร์ทิพย์ ลิปตะสิริ
* VJ แอ๊ค ลาลิน เกตุศิลป์
* VJ แจนจี้ ปริดา จงใจพระ
 
==รายการที่ออกอากาศ(ทางโทรทัศน์)==
ผู้ใช้นิรนาม