ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 - 22 มกราคม ค.ศ. 1901''': สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักร ''(Her Majesty The Queen of the United Kingdom)''
**'''1 พฤษภาคม ค.ศ. 1876 - 22 มกราคม ค.ศ. 1901''': สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถแห่งอินเดีย ''(Her Imperial Majesty The Empress of India)''
:พระราชอิสริยยศเต็มเมื่อเสด็จสวรรคตคือ: "'''พระบาทสมเด็จพระแม่เจ้าอยู่หัววิกตอเรีย เทวหรรษทานบรมราชเทวี บรมนาถบรมราชินีแห่งสหราชอาณาจักร ฯ เอกอัครศาสนูปถัมภิกา บรมมหาจักรพรรดินีนาถแห่งบริติชราชอินเดีย'''"<ref name="1900 Whitaker's">''[[Whitaker's Almanack]]'' (1900) Facsimile Reprint 1998, London: Stationery Office, ISBN 0-11-702247-0, p. 86</ref><ref>''[[Whitaker's Almanack]]'' (1993) Concise Edition, London: J. Whitaker and Sons, ISBN 0-85021-232-4, pp. 134–136</ref>
 
{| border="0" align="center" width="50%"
26

การแก้ไข