ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยข่าวกรองลับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ราชการ น. การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน (บทความว่าด้วยหน่วยงาน), เทียบศัพท์บัญญัติของ secret service (หน่วยสืบราชการลับ))
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เอสไอเอสก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1909 เป็นแผนกหนึ่งของสำนักงานราชการลับ (Secret Service Bureau) โดยมีความชำนัญพิเศษในด้านข่าวกรองต่างประเทศ และเจริญก้าวหน้าอย่างเด่นชัดในช่วง[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบันอย่างเป็นทางการในราว ค.ศ. 1920<ref name="sisweb">{{cite web|url=https://www.sis.gov.uk/our-history.html|title=1920: What's in a Name|work=SIS website|accessdate=12 April 2017}}</ref> ส่วนชื่อ "เอ็มไอ 6" นั้น ย่อมาจาก "Military Intelligence, Section 6" (ข่าวกรองทหาร แผนก 6) เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อใช้เป็นชื่อเรียกเพื่อความสะดวก เพราะเวลานั้น หน่วยงานนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ ชื่อ "เอ็มไอ 6" นี้ยังใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน<ref name="sisweb" /> อย่างไรก็ดี การมีอยู่ของเอสไอเอสไม่เป็นที่รับรองอย่างเป็นทางการจนกระทั่ง ค.ศ. 1994<ref>{{cite news|last=Whitehead|first=Jennifer|url=http://www.brandrepublic.com/news/521906/mi6-boost-recruitment-prospects-launch-first-website/|title=MI6 to boost recruitment prospects with launch of first website|work=Brand Republic|date=13 October 2005|accessdate=10 July 2010}}</ref> ซึ่งมีการเสนอพระราชบัญญัติราชการข่าวกรอง ค.ศ. 1994 (Intelligence Services Act) หรือไอเอสเอ (ISA) ต่อรัฐสภา เพื่อวางรากฐานให้แก่หน่วยงานนี้เป็นครั้งแรก ปัจจุบัน เอสไอเอสอยู่ในการกำกับดูแลของคณะตุลาการว่าด้วยอำนาจในการสืบสวน (Investigatory Powers Tribunal) กับคณะกรรมาธิการข่าวกรองและความมั่นคงของรัฐสภา (Parliamentary Intelligence and Security Committee) และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 เอสไอเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตึกเอสไอเอสใน[[ลอนดอน]] ตรงฝั่งใต้ของ[[แม่น้ำเทมส์]]
 
บทบาทที่มีสำคัญกว่าบทบาทอื่นของเอสไอเอส ตามที่มีระบุไว้ คือ การต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านการแพร่กระจายของอาวุธร้ายแรง การให้ข่าวกรองเพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการสนับสนุนเสถียรภาพในต่างแดนเพื่อทำลายการก่อการร้ายและอาชญากรรมอื่น ๆ<ref>{{cite web|url=https://www.sis.gov.uk/our-mission.html|title=Our Mission|work=SIS website|accessdate=25 August 2017}}</ref> แต่เอสไอเอสต่างจากหน่วยงานพี่น้อง ซึ่งได้แก่ [[หน่วยความมั่นคง]] (Security Service: MI5) และ[[สำนักงานใหญ่การกองบัญชาการสื่อสารของรัฐบาล]] (Government Communications Headquarters: GCHQ) ตรงที่เอสไอเอสทำงานเฉพาะที่เกี่ยวกับการประมวลข่าวกรองจากต่างประเทศ พระราชบัญญัติไอเอสเอกำหนดให้เอสไอเอสปฏิบัติการต่อบุคคลที่อยู่นอกเกาะบริติชเท่านั้น<ref>{{Cite legislation UK|type=act|year=1994|chapter=13|act=Intelligence Services Act 1994|section=1}}</ref> การดำเนินการบางอย่างของเอสไอเอสนับแต่คริสต์ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ในประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่า มีส่วนรู้เห็นในการทรมานและลักพาตัวบุคคล<ref>{{cite news|last=Foster|first=Peter|url=https://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/10747166/Tony-Blair-knew-all-about-CIA-secret-kidnap-programme.html|title=Tony Blair 'knew all about CIA secret kidnap programme’|work=The Telegraph|date=5 April 2014|accessdate=25 August 2017}}</ref><ref>{{cite news|last=Norton-Taylor|first=Richard|url=https://www.theguardian.com/uk-news/2016/jun/01/mi5-chief-right-to-be-disgusted-over-mi6-role-rendition-blair|title=Public need answers in 'shocking' MI6 rendition scandal, says senior Tory|work=The Guardian|date=1 June 2016|accessdate=25 August 2017}}</ref>
<!--
== ความเป็นมาและพัฒนาการ ==
19,128

การแก้ไข