ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมศุลกากร"

เพิ่มขึ้น 3,379 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
'''กรมศุลกากร''' (The Customs Department) เป็นกรมในสังกัด[[กระทรวงการคลัง]] ก่อตั้งเมื่อวันที่ [[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2417]] ในสมัย[[รัชกาลที่ 5]]
 
==รายพระนามและนามอธิบดีและผู้รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร==
 
#เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ พ.ศ. 2422-2435
#พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา พ.ศ. 2435
#พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช พ.ศ. 2436-2472
#พระยาสุพรรณสมบัติ (ทำการแทน) พ.ศ. 2460-2470
#พระยาชัยสุรินทร พ.ศ. 2471 (ทำการแทน) 2472-2476
#พระยาเสวกวรายุกต์ พ.ศ. 2476 (ทำการแทน) 2477-2478
#หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พ.ศ. 2478-2481
#นาวาอากาศเอกหลวงกาจสงคราม พ.ศ. 2481-2485
#นายจรูญ สืบแสง พ.ศ. 2485-2486
#ร้อยเอกพระพนมนครานุรักษ์ พ.ศ. 2486-2487
#หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2488-2489 และ 2490
#หลวงไพรัชธนกิจ (รักษาการ) พ.ศ. 2489
#พลเรือตรีสังกร สุวรรณชีพ (รักษาการ) พ.ศ. 2489-2490
#ขุนกาญจน์สุงกากร (รักษาการ) พ.ศ. 2490
#หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ ระพีพัฒน์ พ.ศ. 2490-2493
#พลตรีสวัสดิ์ สีมานนทปริญญา พ.ศ. 2493-2494
#ขุนสุนทรมาตยวงศ์ (รักษาการ) พ.ศ. 2494
#พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศล พ.ศ. 2494-2498
#พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร พ.ศ. 2498-2506
#นายบุญมา วงศ์สวรรค์ พ.ศ. 2506-2508
#หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม พ.ศ. 2508-2515
#นายสนั่น เกตุทัต พ.ศ. 2515-2516
#นายอำนวย วีรวรรณ พ.ศ. 2516-2518
#นายชาญชัย ลี้ถาวร พ.ศ. 2518-2520
#นายนาค ไวยหงษ์ พ.ศ. 2520-2523
#นายวิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2523-2525
#นายไกรศรี จาติกวณิช พ.ศ. 2525-2529
#นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2529-2533
#นายอรัญ ธรรมโน พ.ศ. 2533-2536
#นายศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2536-2540
#นายปรีดี บุญยัง พ.ศ. 2540
#นายสมใจนึก เองตระกูล พ.ศ. 2540-2543
#นายมานิต วิทยาเต็ม พ.ศ. 2543-2545
#นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2545-2547 และ 2550
#นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2547-2550
#นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
 
{{โครงการเมือง}}
ผู้ใช้นิรนาม