ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยข่าวกรองลับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไข)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox Government agency
|agency_name = ราชการข่าวกรองลับปราบปรามพิเศษสากลต่อก่อการร้ายสากล
|type =
|nativename =
ผู้ใช้นิรนาม