ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}} [..."
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ ถูกย้อนกลับแล้ว
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}} [...")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกแทน แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ ย้อนด้วยมือ ถูกย้อนกลับแล้ว
[[เล่ห์รัญจวน]]
[[เรือนสายสวาท]]
== เล่ห์รัญจวน ==
{|class = "wikitable"
|-
! บทบาท !! นักแสดงหลัก
|-
|ขุนราม / เจ้าพระยาราม || [[นิธิดล ป้อมสุวรรณ]]
|-
|บุหลัน || [[นิดา พัชรวีระพงษ์]]
|-
|พวงทอง / แม่หมอเสน่ห์ทอง ||[[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]]
|-
| ศรีจันทร์ ||[[เวฬุรีย์ ดิษยบุตร]]
|-
|rowspan="2" | ขุนสมาน || [[ธนพล นิ่มทัยสุข]]
|-
| [[ศิระ แพทย์รัตน์]]
|-
| ขุนเนื่อง ||[[กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์ ]]
|-
|ระพี ||[[อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล]]
|-
| แก้วเจ้าจอม || [[ชลฤดี อมรลักษณ์]]
|-
| ยิ่ง || [[ชานนท์ ทิพกนก]]
|-
| ดวงยิหวา || [[แอริณ ยุกตะทัต]]
|-
|อธิป || [[ฐิติวัฒน์ แสงสว่าง]]
|-
|ปิ่นมณี || [[อรจิรา แก้วสว่าง]]
|-
! บทบาท !! นักแสดงสมทบ
|-
| หลวงพินิจ || [[ศักราช ฤกษ์ธำรงค์]]
|-
|คุณนายช้อย ||[[ไปรมา รัชตะ]]
|-
|เสือไม้ ||[[จอห์น บราโว่]]
|-
|มะยม || [[วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ]]
|-
|ยี่สุ่น || [[เจริญสุข นาคสวัสดิ์]]
|-
|เนียม || [[รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา]]
|-
|แก้วตา ||[[เขมนาฏ ธจิรมงคลกิตต์]]
|-
! บทบาท !! นักแสดงรับเชิญ
|-
| หมอเทียน || [[นึกคิด บุญทอง]]
|}
7,861

การแก้ไข