ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผลงานเพลงของสเตรย์คิดส์"

! scope="col" style="width:3em;font-size:90%;"|[[Official New Zealand Music Chart|NZ<br>Hot]]<br><ref>{{cite web|url=https://nztop40.co.nz/chart/hotsingles|title=NZ Hot Singles Chart|publisher=Recorded Music NZ|accessdate=July 7, 2020}}
* {{cite web|url=https://nztop40.co.nz/chart/hotsingles?chart=4878|title=God's Menu|date=June 29, 2020}}
* {{cite web|url=https://nztop40.co.nz/chart/hotsingles?chart=4937|title=Back Door|date=September 21, 2020}}
</ref>
! scope="col" style="width:3em;font-size:90%;"| [[World Digital Song Sales|US<br>World]]<br><ref name="worlddig">{{cite web |url=https://www.billboard.com/charts/world-digital-song-sales|url-access=subscription|title=World Digital Song Sales|publisher=Billboard|language=en|accessdate=November 13, 2017}}
| 2560
| — || — || — || — || — || 6
| rowspan="1213" {{n/a}}
| ''Mixtape''
|-
| scope="row" style="text-align:left;" | "Mixtape : Gone Days"
| — || — || — || — || — || 8
| rowspan="4" | ''GO生<br><small>(GO LIVE)</small>''
|-
| scope="row" style="text-align:left;" | "Mixtape : 바보라도 알아" <small>(On Track)</small>
| rowspan="34" | 2563
| — || — || — || — || — || 13
|-
| scope="row" style="text-align:left;" | "神메뉴" <small>(God's Menu)</small>
| —{{ref label|id1|ก|ก}} || — || — || — || 24 || 4
|-
| scope="row" style="text-align:left;" | "Back Door"
| colspan="4" {{TBA}} || 23 || {{TBA}}
| ''IN LIFE''
|-
! colspan="10" | ภาษาญี่ปุ่น
1,338

การแก้ไข