ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแฮด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอบ้านแฮดประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 5 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลบ้านแฮด]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 4-4–6, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-1–3, 9)
* '''เทศบาลตำบลโคกสำราญ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสำราญทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลวังสวรรค์]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 7, 8, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-1–3, 9)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
160,374

การแก้ไข