ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟลูต"

เพิ่มขึ้น 46 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เพิ่มแหล่งอ้างอิง
(เพิ่มแหล่งอ้างอิง)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
[[ไฟล์:flute.jpg|555px|thumb|ฟลุต]]
<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Flute</ref>'''ฟลูต'''<ref>ณัชชา โสคติยานุรักษ์, ''พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์'' (พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543), หน้า 73</ref> ({{lang-en|flute}}) เป็น[[เครื่องดนตรี]]สากลประเภท[[เครื่องเป่าลมไม้]] ซึ่งแตกต่างจากเครื่องเป่าลมประเภทอื่น ๆ ที่กำเนิดเสียงจากการสั่นสะเทือนของลิ้น ฟลูต กำเนิดเสียงจากการผิวของลม ลักษณะเสียงของฟลูตจะมีความไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน น่าฟัง
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม