ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูธรรมธร (แล ทิตฺตพฺโพ)"

Tmd ย้ายหน้า พระครูธรรมธร (แล ทิตฺตพฺโพ) ไปยัง พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: พระครูธรรมธร เป็นคำนำหน้านามพระฐานานุกรม ไม่ใช่ราชทินนาม
(Tmd ย้ายหน้า พระครูธรรมธร (แล ทิตฺตพฺโพ) ไปยัง พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: พระครูธรรมธร เป็นคำนำหน้านามพระฐานานุกรม ไม่ใช่ราชทินนาม)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
14,360

การแก้ไข