ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 เดือนที่ผ่านมา
Tmd ย้ายหน้า พระครูธรรมธร (แล ทิตฺตพฺโพ) ไปยัง พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: พระครูธรรมธร เป็นคำนำหน้านามพระฐานานุกรม ไม่ใช่ราชทินนาม
(Tmd ย้ายหน้า พระครูธรรมธร (แล ทิตฺตพฺโพ) ไปยัง พระครูธรรมธรแล ทิตฺตพฺโพ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: พระครูธรรมธร เป็นคำนำหน้านามพระฐานานุกรม ไม่ใช่ราชทินนาม)
14,360

การแก้ไข