ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพโลก"

ปรับข้อมูลและสำนวน
ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ปรับข้อมูลและสำนวน)
{{ต้องการหมวดหมู่}}
{{short description |การจัดอันดับความเตรียมพร้อม}}
{{ใช้ปีคศ}}
'''ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพโลก''' ({{lang-en |Global Health Security Index;}} ตัวย่อ GHSI) เป็นการประเมินความมั่นคงทางสุขภาพ/อนามัยของประเทศ 195 ประเทศ ที่ศูนย์ความมั่นคงสุขภาพจอนส์ฮอปกินส์ ([[มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์]]), Nuclear Threat Initiative (NTI) และ Economist Intelligence Unit (ซึ่งเป็นส่วนของบริษัทอังกฤษคือ The Economist Group) เป็นผู้จัดทำ<ref name="GHS" />
<!-- บทอื่น ๆ ที่เปลี่ยนทางมายังบทความนี้:
ดัชนีความมั่นคงสุขภาพโลก, ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพโลก, ดัชนีความมั่นคงอนามัยโลก, ดัชนีความมั่นคงทางอนามัยโลก
Global Health Security Index, GHSI
-->
'''ดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพโลก''' (Global Health Security Index; ตัวย่อ GHSI) เป็นการประเมินความมั่นคงทางสุขภาพ/อนามัยของประเทศ 195 ประเทศ ที่ศูนย์ความมั่นคงสุขภาพจอนส์ฮอปกินส์ ([[มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์]]), Nuclear Threat Initiative (NTI) และ Economist Intelligence Unit (ซึ่งเป็นส่วนของบริษัทอังกฤษคือ The Economist Group) เป็นผู้จัดทำ<ref name="GHS" />
 
== ประวัติ ==
== วิธีการ ==
รายงานอาศัยแบบสอบถามมีคำถาม 140 คำถาม จัดเป็น 6 หมู่ มีตัวบ่งชี้ 34 ตัว และตัวบ่งชี้ย่อย 85 ตัว
หมวดหมู่ทั้ง 6 หมู่รวม
* การป้องกัน - การป้องกันการเกิดหรือการหลุดออกของ[[จุลชีพก่อโรค]]
* การตรวจจับและรายงาน - การตรวจจับโรคระบาดที่อาจเป็นปัญหาในระดับต่อนานาชาติแล้วรายงานตั้งแต่เนิ่น ๆ
* การตอบสนองอย่างรวดเร็ว คือตอบสนองและบรรเทาการระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็วเร็ว
* ระบบสาธารณสุข คือมีระบบสาธารณสุขที่เพียงพอและแข็งแกร่งเพื่อรักษา[[คนไข้]]และป้องกันแพทย์พยาบาล
* การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล คือมุ่งมั่นในการปรับปรุงสมรรถภาพของชาติ การวางแผน[[งบประมาณ]]เพื่อแก้จุดอ่อน และการปฏิบัติตามมาตรฐานโลก
* มีสมรรถภาพทางสาธารณสุขที่ดี คือประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยจัดเป็นอันดับสองในบรรดาประเทศทั้งหมดที่สำรวจ
* มีระบบเฝ้าสังเกตและติดตามโรคติดเชื้อเช่น[[เมอร์ส]]ได้ดี
* เป็นประเทศหนึ่งในเพียง 5 ประเทศที่รัฐให้ความสำคัญในแก่การรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขผู้ป่วยผู้เกิดป่วยเมื่อทำหน้าที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
* มีการฝึกการศึกษาเกี่ยวกับ[[วิทยาการระบาด]]ที่ดี
* มีระบบ[[ห้องปฏิบัติการ]]ประจำชาติที่ดี
11,814

การแก้ไข