ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Somanolay"

(→‎ไชยพล วิภา: ส่วนใหม่)
 
== ประวัติ ==
ไชยพล วิภา หรือลุงพล<ref>https://today.line.me/th/v2/article/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C+%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-Kz7vEn</ref> เดิมเป็นคนบ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร บิดานายผ่อง วิภา มารดานางพา วิภา ลุงพลเป็นบุตรคนที่ 5 ซึ่งมีพี่น้องทั้งหมด 6 คน {{ไม่ได้ลงชื่อ|Somanolay|23:27, 13 กันยายน 2563 (ICT)}}
17,789

การแก้ไข