ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "รัฐธรรมนูญกลาง" → "รัฐธรรมนูญสหพันธ์" ด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image = Bundesverfassungsgericht IMGP1634.jpg
| imagesize = 200px
| established = ค.ศ. 1951<ref>[http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/library.html Reference to The Federal Constitutional Court's Webpage saying that its establishment was in 1951]</ref>
| country = [[สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี]]
| location = [[คาลส์รูเออ]]
| url = https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
| title = Art. 93
| year = 2010 (As at: April 2010)
| work = Basic Law for the Federal Republic of Germany
| publisher = German Bundestag
| location = Berlin
| pages = 82–83
| language = Englishen, Translation (originally German)de
| trans_titletrans-title = Jurisdiction of the Federal Constitutional Court
| format =PDF
| accessdate =<code>19 August 19, 2010</code>
}}</ref> แต่รายละเอียดนั้นกำหนดอยู่ในกฎหมายส่วนกลาง คือ รัฐบัญญัติศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์ (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz; Federal Constitutional Court Act) รัฐบัญญัตินี้ยังระบุวิธีบังคับตามคำวินิจฉัยของศาลด้วย โดยนัยดังกล่าว ศาลจึงมีวิธีพิจารณาที่เคร่งครัด และเรื่องที่อยู่ในอำนาจมีดังนี้