ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงแบบเรขาคณิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แม่แบบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''การแจกแจงแบบเรขาคณิต''' เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่ง ถ้าให้ <math>X</math> เป็น[[ตัวแปรสุ่ม|ตัวแปรเชิงสุ่ม]]แทนจำนวนครั้งที่ต้องการทำการทดลอง[[การแจกแจงแบบเบอร์นูลีแบร์นูลี|แบบเบอร์นูลีแบร์นูลี]]ซ้ำ ๆ กัน โดยที่แต่ละครั้งเป็นอิสระกัน ''จนกว่าจะได้ความสำเร็จเป็นครั้งแรก'' โดย <math>p</math> คือความน่าจะเป็นที่ได้รับความสำเร็จ <math>X</math> จะมีการแจกแจงแบบเรขาคณิต โดยมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นดังนี้
:<math>f(x) = p(1-p)^{x-1} ; x = 1,2,...</math>
และมี[[ค่าคาดหวังคาดหมาย]]และความแปรปรวนดังนี้
:<math>E(X) = \frac{1}{p}</math>
:<math>V(X) = \frac{1-p}{p^2}</math>
1,223

การแก้ไข