ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแจกแจงแบบทวินาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แม่แบบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ตัวแปรสุ่ม|ตัวแปรเชิงสุ่ม]] X แทนจำนวนครั้งของความสำเร็จจากการทดลอง[[การแจกแจงแบบเบอร์นูลีแบร์นูลี|แบบเบอร์นูลีแบร์นูลี]]ซ้ำ ๆ กัน n ครั้ง ภายใต้สภาวะเดียวกันและการทดลองแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกัน การทดลองแต่ละครั้งต้องแบ่งผลลัพธ์ออกได้ 2 ทาง คือความสำเร็จและความไม่สำเร็จ โดย p คือความน่าจะเป็นที่เกิดความสำเร็จ X จะมีการแจกแจงแบบทวินาม ซึ่งฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น ดังนี้
<br />
 
456

การแก้ไข