ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราฟิน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''พาราฟิน''' หรือ '''เคโรซีน''' เป็นผลิตภัณฑ์[[ปิโตรเลียม]]ซึ่งกลั่นแยกออกจาก[[น้ำมัน]]ดิบ จุดหลอมเหลวประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศาเซลเซียส ไม่ละลายในน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย และ มีหลายสถานะด้วยกัน
 
== การใช้งาน หรือ ประโยชน์ตามสถานะ) ==
* แก๊ส
** ใช้เป็นเชื้อเพลิง
* ของเหลว
** ใช้เป็นเชื้อเพลิง
** ใช้เป็นยารักษาโรค
** ใช้ในการทำครัว
* ของแข็ง (ในรูปขี้ผึ้ง)
** ใช้ผลิตเทียน
** ใช้เคลือบกระดาษบางชนิด
** ใช้เคลือบเสื้อผ้า
** ใช้เป็นส่วนผสมทำยาหม่อง
** ใช้ทาปาก-ผิว เพื่อลดความหยาบกร้าน (เพิ่มความชุ่มชื้น
 
== พาราฟิน แว็กซ์ ==
 
พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว็กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ C<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub> จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C<sub>19</sub>-C<sub>36</sub>) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 องศาเซลเซียส
 
=== คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์ ===
 
* ลักษณะ/รูปร่าง แบบแผ่น/แบบเม็ด
* สี ขาว
* ค่าพีเอช ความเป็นกรด/เบส 5.8-6.3
* ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
* กลิ่น เล็กน้อย
* ค่าความถ่วงจำเพาะ (กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
* จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส) 48-68
* จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (องศาเซลเซียส) 66-69
* จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส) 204-271
* จุดเริ่มติดไฟ (องศาเซลเซียส) 238-263
* จุดเดือด (องศาเซลเซียส) 350-430
* ค่าความหนืดที่ 100 องศาเซลเซียส (เซนติสโตก) 3.1-7.1
* จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล - 9-36
* ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 20 max/ค่าสูงสุด
 
=== การจำแนกประเภท ===
 
พาราฟิน แว็กซ์ แบ่งเกรดโดยการใช้ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content)
โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้
 
# พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลลี่ รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
# พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
# พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์ (Slack wax) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 3 % - 5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 
พาราฟิน แว็กซ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
# พาราฟิน แว็กซ์แบบแผ่น (Slab form)
# พาราฟิน แว็กซ์แบบเม็ด (Granule form)
 
=== กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์ ===
 
พาราฟิน แว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้
เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ
 
[[หมวดหมู่:ไข]]
[[หมวดหมู่:เชื้อเพลิง]]
[[หมวดหมู่:ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม]]
[[หมวดหมู่:วัตถุเจือปนอาหาร]]
แมว
{{โครงเคมี}}
3

การแก้ไข