ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์แสนซ้าย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ราชสกุลผู้สืบเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครแพร่ มีทั้งหมด 31 ราชสกุล ถึงไม่มีราชสกุล ณ แพร่ แต่รวมกันเรียกว่า '''วงศ์วรญาติ''' เทียบเท่าราชสกุล ณ เชียงใหม่ ณ ลำพูน ณ ลำปาง และ ณ น่าน ในหัวเมืองฝ่ายเหนือ
 
== เจ้าผู้ครองนครแพร่ (23482330-2445) ==
รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่ ยุคราชวงศ์เทพวงศ์
{|
478

การแก้ไข