ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

(ยังใช่ยศเดิมไม่ใช่ราชสกุล)
## หม่อมหลวงสุทธิ์ธรทิพย์ วรวรรณ
และต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สมรสอีกครั้งกับหม่อมพร้อยสุพิณ (บุนนาค) วรวรรณ มีธิดา คือ
* [[หม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร]] (วรวรรณ)
 
== พระอิสริยยศ ==
ผู้ใช้นิรนาม