ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขบวนรถเร็วที่ 171/172"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ: สลับแล้ว ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
* ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ขบวนรถเร็วที่ 171/172 ได้กลายเป็น 1 ใน 4 ขบวนรถเร็วที่กลายเป็นรถไฟฟรี (เฉพาะรถนั่งชั้น 3) ร่วมกับขบวนรถเร็วที่ 109/102, ขบวนรถเร็วที่ 133/134 และขบวนรถเร็วที่ 145/146<ref>{{cite web|url=http://www.mot.go.th/file_upload/2558/free_train.pdf|title=มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางโดยรถไฟฟรี ช้น 3|accessdate=2 เมษายน 2562}}</ref>
* ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขบวนรถเร็วที่ 171/172 ได้พ้นสภาพจากการเป็นรถไฟฟรี พร้อมกับรถเร็วอีก 3 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคมทั้งหมด<ref>{{cite web|url=https://www.matichon.co.th/region/news_717204|title=รถไฟฟรียกเลิกแล้ว หลังให้บริการมา 9 ปี เปิดใช้บัตรคนจนแทน|accessdate=2 เมษายน 2562}}</ref>
 
 
== ผังขบวน ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [https://www.facebook.com/pr.railway/posts/3730140193667491 ประกาศให้ขบวนเร็วที่ 171/172 หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีควนเนียง ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป]
* [http://www.railway.co.th/Ticket/list_station_stop.asp?IdTrain=171 ตารางเวลาขาไป]
* [http://www.railway.co.th/Ticket/list_station_stop.asp?IdTrain=172 ตารางเวลาขากลับ]
ผู้ใช้นิรนาม