ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารเฮริฟอร์ด"

{{commonscat|Hereford Cathedral|มหาวิหารแฮรฟอร์ด}}
* [http://www.herefordcathedral.org/ เว็บไซต์ของมหาวิหารแฮรฟอร์ด]
* [http://www.herefordcathedral.org/mappa_mappa.asp เว็บไซต์ของมหาวิหารแฮรฟอร์ด: แผนที่โลกแห่งแฮรฟอร์ด]
* [http://www.herefordwebpages.co.uk/mapmundi.shtml The Mappa Mundi (แผนที่โลกแห่งแฮรฟอร์ด)]
 
==สมุดภาพ==
47,914

การแก้ไข