ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถด่วนพิเศษอีสานมรรคา"

== กำหนดเวลาเดินรถ ==
 
{{col-begin}}
=== เที่ยวขึ้น (ตารางด้านซ้ายมือ): ขบวนรถด่วนพิเศษ "อีสานมรรคา" ที่ 25 (กรุงเทพ-หนองคาย) ===
{{col-2}}
 
=== เที่ยวขึ้น ===
=== เที่ยวล่อง (ตารางด้านขวามือ): ขบวนรถด่วนพิเศษ "อีสานมรรคา" ที่ 26 (หนองคาย-กรุงเทพ) ===
{{เริ่มกำหนดเวลาเดินรถไฟ|25|กรุงเทพ - หนองคาย}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|กรุงเทพ}}|ต้นทาง|20.00|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|อุดรธานี}}|05.39|05.44|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|หนองคาย}}|06.25|ปลายทาง|-}}
{{col-end}}
 
{{col-begin}}
 
{{col-2}}
=== เที่ยวล่อง ===
{{เริ่มกำหนดเวลาเดินรถไฟ|26|หนองคาย - กรุงเทพ}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|หนองคาย}}|ต้นทาง|19.40|-}}
{{เวลาเดินรถไฟ|{{สรฟ|กรุงเทพ}}|06.00|ปลายทาง|-}}
{{จบกำหนดเวลาเดินรถไฟ}}
{{col-end}}
 
== สิ่งสืบเนื่อง ==
ผู้ใช้นิรนาม