ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดวิเศษการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ฉบับร่างบทความ}}
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| full_name = วัดวิเศษการ
| venerate =
| pre_road = เลขที่ 42
| road_name = [[ถนนพรานนกวังหลัง]]
| sub_district = [[แขวงศิริราช]]
| district = [[เขตบางกอกน้อย]]
| footnote =
}}
'''วัดวิเศษการ''' เป็น[[วัดราษฎร์]]สังกัดคณะสงฆ์ฝ่าย[[มหานิกาย]] ตั้งอยู่เลขที่ 42 [[ถนนพรานนก]] ใน[[แขวงศิริราช]] [[เขตบางกอกน้อย]] [[กรุงเทพมหานคร]] เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระศรีวิสุทธิดิลก
 
วัดวิเศษการสร้างประมาณ พ.ศ. 2393 เดิมชื่อ '''วัดวิเศษอาวาส''' สร้างโดยข้าราชการในสมัย[[รัชกาลที่ 3]] นามว่า รักษ์ ได้รับพระราชทานเป็นหมื่นวิเศษ แต่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า หมื่นรักษ์ จึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า '''วัดหมื่นรักษ์''' ตามชื่อผู้สร้าง ต่อมา[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ได้ทรงเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดวิเศษการ"<ref>{{cite web|url=http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Kannika_Suteerattanapirom_Doctor/fulltext.pdf|title=วัดวิเศษการ|page=320|publisher=มหาวิทยาลัยศิลปากร}}</ref>
รักษ์ จึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า '''วัดหมื่นรักษ์''' ตามชื่อผู้สร้าง ต่อมา[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ได้ทรงเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น "วัดวิเศษการ"<ref>{{cite web|url=http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Kannika_Suteerattanapirom_Doctor/fulltext.pdf|title=วัดวิเศษการ|page=320|publisher=มหาวิทยาลัยศิลปากร}}</ref>
 
==อาคารเสนาสนะ==
158,576

การแก้ไข