ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}"
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกแทน แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ ย้อนด้วยมือ
{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}
วัดพุทโธภาวนา เดิมชื่อ สำนักวิปัสสนาพุทธภาวนา ตั้งอยู่ที่ ม.พฤกษา ๓ ซอย ๓๒ ตำบล บางคูรัด อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้รับการก่อตั้งเป็นชื่อวัดพุทโธภาวนา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ ที่มูลนิธิหลวงพ่อภาวนาพุทโธเป็นผู้มอบพื้นที่ให้ พระครูสังฆรักษ์บุญมี ยติโก ได้มาปักกลด ณ โคนต้นมะขาม ซึ่งปัจจุบันนี้ โคนต้นมะขามแห่งนี้เป็นลานจงกรมที่พุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมทุกครั้ง เมื่อพระครูสังฆรักษ์บุญมี ยติโก ได้มาปักกลดแล้วกรวดน้ำแผ่เมตตา หลังจากญาติโยมมาทำบุญแล้ว หลังจากนั้น ๗ วัน ได้ฝันว่า มีดวงวิญญาณไปบอกว่าเขาหนาว ทรมาน ช่วยขุดเขาขึ้นที หลังจากที่โยมมาแจ้งแล้ว จึงได้ทำการใช้แม๊คโครขุดในจุดที่โยมฝันแล้วปรากฎพบไห ในไหนั้นพบกระดูกเด็กถูกแช่น้ำ ซึ่งสืบต่อมาได้ความว่า เป็นวิญญาณเด็กที่ถูกฝังไว้ ๙ ปีก่อนที่พระครูสังฆรักษ์บุญมี ยติโก จะมาปักกลด ณ ตรงนั้น หลักจากนั้นก็มีผู้มาทำบุญไม่ขาดสายจนเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน
7,859

การแก้ไข