ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพนารี วีรวัฒโนดม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|เบลล์
|-
|rowspan="14" |2563
|''[[Who Are You เธอคนนั้นคือฉันอีกคน]]''
|
|มีณารา นันท์นิธิโสภา (มีน) / มาณิตา เอื้อรัก (มายด์)
|-
|''[[The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์|The Gifted Graduation]]''
|rowspan="2" |2564
|
|(รับเชิญ)
|-
|''[[Friend Zone เอา ให้ ชัด|Friend Zone 2: Dangerous Area]]''
|
ผู้ใช้นิรนาม