ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| father = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]]
| mother = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| spouse = ชายา<br/>หม่อม<br/>หม่อมเจ้าพิบูลเบญจางค์ กิติยากร<br/>หม่อม<br/>หม่อมพร้อยสุพิน (บุนนาค) วรวรรณ
| children = หม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ<br/>ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร<br>(หม่อมราชวงศ์วิวรรณ วรวรรณ)
| birth_date = 25 สิงหาคม พ.ศ. 2434
ผู้ใช้นิรนาม