ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อมรินทร์ทีวี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| logoalt = ตราสัญลักษณ์อมรินทร์ทีวี
| network = [[โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย|ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล<br/>ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ]]
| owner = บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
| owner = เชาว์ สำเร็จกิจ
| slogan = เติมความคิด เต็มจินตนาการ
| former name = อมรินทร์แอกทีฟทีวี (Amarin Activ TV)
ผู้ใช้นิรนาม