ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{infobox royalty
| image = ไฟล์:นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
| fathername = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอวรวงศ์เธอ<br >กรมพระหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์]]ประพันธ์
| birth_date = 25 สิงหาคม พ.ศ. 2434
| death_style = สิ้นพระชนม์
| death_date = 5 กันยายน พ.ศ. 2519 (85 ปี)
| father1 = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]]
| mother1 = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| spouse-type = ชายา<br > หม่อม
| spouse = '''ชายา'''<br/>หม่อมเจ้าพิบูลเบญจางค์ วรวรรณ(กิติยากร)<br/>'''หม่อม'''<br/ > หม่อมพร้อยสุพิน วรวรรณพิณ (บุนนาค) วรวรรณ
| issue1 = หม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ <br >ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ''(หม่อมราชวงศ์หญิงวิวรรณ วรวรรณ)''
| dynasty = จักรี
| royal house = วรวรรณ
}}
{{ผู้นำประเทศ
| name = พระเจ้าวรวงศ์เธอ<br> กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
| image =
| honorific-prefix = [[ศาสตราจารย์]] [[พลตรี]]
| honorific-suffix = [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์|ม.จ.ก.]],[[ปฐมจุลจอมเกล้า|ป.จ.]],[[ทุติยจุลจอมเกล้า|ท.จ.]],[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก|ม.ป.ช.]],[[มหาวชิรมงกุฎ|ม.ว.ม.]]
| image = นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
| order = [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ]]
| term_start = พ.ศ. 2499
| predecessor = [[Rudecindo Ortega]]
| successor = [[Leslie Munro]]
| order1 = [[รายชื่อรองนายกรัฐมนตรีไทย|รองนายกรัฐมนตรี]]
| term_start1 = 1 มกราคม พ.ศ. 2501
| term_end1 = 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
| primeminister2 = [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| predecessor2 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor2 =
| successor2 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| term_start3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512
| primeminister3 = [[ถนอม กิตติขจร|จอมพล ถนอม กิตติขจร]]
| predecessor3 =
| predecessor3 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| successor3 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| order4 = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
| primeminister4 =
| term_start4 = 19 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end4 = 31 มีนาคม พ.ศ. 2514
| predecessor4 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor4 = [[สัญญา ธรรมศักดิ์|ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| birth_date =
| father = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]]
| birth_place =
| mother = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| death_date =
| spouse = '''ชายา'''<br/>หม่อมเจ้าพิบูลเบญจางค์ วรวรรณ(กิติยากร)<br/>'''หม่อม'''<br/>หม่อมพร้อยสุพิน วรวรรณ (บุนนาค)
| death_place =
| birth_date = {{วันเกิด|2434|8|25}}
| party =
| birth_place = [[จังหวัดพระนคร]] [[อาณาจักรรัตนโกสินทร์|ประเทศสยาม]]
| spouse =
| death_date = {{วันตายและอายุ|2519|9|5|2434|8|25}}
| religion =
| death_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| signature =
| rank = [[ไฟล์:RTA OF-7 (Major General).svg|15px]] [[พลตรี]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/029/2047.PDF</ref>
| footnotes =
| rank = [[ไฟล์:RTA OF-7 (Major General).svg|15px]] [[ยศทหารและตำรวจไทย|พลตรี]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/029/2047.PDF</ref>
| branch = [[กองทัพบกไทย]]<br>[[ทหารรักษาพระองค์]]
}}
[[ไฟล์:Waithayakon2.jpg|thumb|พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]]
ศาสตราจารย์ พลตรี '''พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์''' (25 สิงหาคม พ.ศ. 2434 - 5 กันยายน พ.ศ. 2519) อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]] อดีต[[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ]] และอดีตนายก[[ราชบัณฑิตยสถาน]] รวมถึงเป็นผู้ร่วมสถาปนา[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] และทรงเสนอให้คณะรัฐมนตรีจัดตั้งโรงเรียนการเมืองชั้นสูง(เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง) พระปรีชาสามารถในด้านการทูตและการต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และทรงมีชื่อเสียงการบัญญัติศัพท์ในภาษาไทย ทั้งยังทรงเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ในการบัญญัติศัพท์ภาษาต่างประเทศด้วยคำบาลีและสันสกฤต สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2519 สิริพระชันษา 85 ปี
 
* พ.ศ. 2499 - พ.ศ. 2500 - ประธานสมัชชา[[สหประชาชาติ]] สมัยประชุมที่ 11
* พ.ศ. 2501 - ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นองค์กรที่ฟื้นฟูและก่อตั้ง[[โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]]ในปัจจุบัน(เดิมคือ[[โรงเรียนราชวิทยาลัย]])
* พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2513 - [[รายชื่อรองนายกรัฐมนตรีไทย|รองนายกรัฐมนตรี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/119/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2514 - อธิการบดี[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2516 - นายก[[ราชบัณฑิตยสถาน]]
* {{อ.ป.ร.1|2481}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/2958.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 55, ตอน 0 ง, 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481, หน้า 2958 </ref>
* {{ภ.ป.ร.1|2496}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/017/1010_1.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม 70, ตอน 17 ง, 10 มีนาคม พ.ศ. 2496, หน้า 1010 </ref>
* {{ว.ป.ร.4|2462๒๔๖๒}}<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2462/D/3539.PDF พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน] </ref>
 
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ===
130,840

การแก้ไข