ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| predecessor = [[Rudecindo Ortega]]
| successor = [[Leslie Munro]]
| order1 = [[รายชื่อรองนายกรัฐมนตรีของไทย|รองนายกรัฐมนตรี]]
| term_start1 = 1 มกราคม พ.ศ. 2501
| term_end1 = 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ผู้ใช้นิรนาม