ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| primeminister2 = [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| predecessor2 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor32 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| term_start3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512
ผู้ใช้นิรนาม