ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| predecessor = [[Rudecindo Ortega]]
| successor = [[Leslie Munro]]
| order1 = [[รายชื่อรองนายกรัฐมนตรีของไทย|รองนายกรัฐมนตรี]]
| term_start1 = 1 มกราคม พ.ศ. 2501
| term_end1 = 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
| primeminister2 = [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| predecessor2 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor3 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| term_start3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512
| primeminister3 = [[ถนอม กิตติขจร|จอมพล ถนอม กิตติขจร]]
| predecessor3 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| successor3 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| order4 = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม