ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
| honorific-prefix = [[ศาสตราจารย์]] [[พลตรี]]
| honorific-suffix = [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์|ม.จ.ก.]],[[ปฐมจุลจอมเกล้า|ป.จ.]],[[ทุติยจุลจอมเกล้า|ท.จ.]],[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก|ม.ป.ช.]],[[มหาวชิรมงกุฎ|ม.ว.ม.]],[[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6|ว.ป.ร.4]],[[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6|ว.ป.ร.3]],[[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8|อ.ป.ร.1]],[[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9|ภ.ป.ร.1]]
| image = นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
| order = [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ]]
| birth_place = [[จังหวัดพระนคร]] [่[อาณาจักรรัตนโกสินทร์|ประเทศสยาม]]
| death_date = {{วันตายและอายุ|2519|9|5|2434|8|25}}
| death_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| religion =
| signature =
| footnotes =
| rank = [[ไฟล์:RTA OF-7 (Major General).svg|15px]] [[ยศทหารและตำรวจไทย|พลตรี]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/029/2047.PDF</ref>
| branch = [[กองทัพบกไทย]]<br>[[ทหารรักษาพระองค์]]
ผู้ใช้นิรนาม