ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| primeminister2 = [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| predecessor2 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor2 =
| term_start3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end3 = 9 ธันวาคม พ.ศ. 2512
| primeminister3 = [[ถนอม กิตติขจร|จอมพล ถนอม กิตติขจร]]
| predecessor3 =
| successor3 = [[ประภาส จารุเสถียร|พลเอก ประภาส จารุเสถียร]]
| order4 = [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
| primeminister4 =
| term_start4 = 19 ธันวาคม พ.ศ. 2506
| term_end4 = 31 มีนาคม พ.ศ. 2514
| predecessor4 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor4 = [[สัญญา ธรรมศักดิ์|ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| father = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]]
| mother = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| spouse = '''ชายา'''<br/>หม่อมเจ้า พิบูลเบญจางค์ วรวรรณ(กิติยากร)'''หม่อม''<br/>หม่อม พร้อยสุพิน วรวรรณ (บุนนาค)
| birth_date = {{วันเกิด|2434|8|25}}
| birth_place = [[จังหวัดพระนคร]] [่[อาณาจักรรัตนโกสินทร์|ประเทศสยาม]]
| death_date = {{วันตายและอายุ|2519|9|5|2434|8|25}}
| death_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| father = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
| mother = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| spouse = '''ชายา'''<br/>หม่อมเจ้าพิบูลเบญจางค์ กิติยากร<br/>หม่อมพร้อยสุพิน วรวรรณ(บุนนาค)
| religion =
| signature =
ผู้ใช้นิรนาม