ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{infobox royalty
| image = ไฟล์:นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
| name = พระเจ้าวรวงศ์เธอ<br >กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
| birth_date = 25 สิงหาคม พ.ศ. 2434
| death_style = สิ้นพระชนม์
| death_date = 5 กันยายน พ.ศ. 2519 (85 ปี)
| father1 = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]]
| mother1 = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| spouse-type = ชายา<br > หม่อม
| spouse = หม่อมเจ้าพิบูลเบญจางค์ กิติยากร<br > หม่อมพร้อยสุพิณ (บุนนาค) วรวรรณ
| issue1 = หม่อมราชวงศ์วิบูลย์เกียรติ วรวรรณ <br >ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ''(หม่อมราชวงศ์หญิงวิวรรณ วรวรรณ)''
| dynasty = จักรี
| royal house = วรวรรณ
}}
{{ผู้นำประเทศ
| name = พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
| honorific-prefix = [[ศาสตราจารย์]] [[พลตรี]]
| image =
| honorific-suffix = [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์|ม.จ.ก.]],[[ปฐมจุลจอมเกล้า|ป.จ.]],[[ทุติยจุลจอมเกล้า|ท.จ.]],[[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก|ม.ป.ช.]],[[มหาวชิรมงกุฎ|ม.ว.ม.]],[[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6|ว.ป.ร.4]],[[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6|ว.ป.ร.3]],[[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8|อ.ป.ร.1]],[[เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9|ภ.ป.ร.1]]
| image = ไฟล์:นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
| order = [[สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ|ประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติ]]
| term_start = พ.ศ. 2499
| predecessor4 = [[ถนอม กิตติขจร|พลเอก ถนอม กิตติขจร]]
| successor4 = [[สัญญา ธรรมศักดิ์|ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| birth_date = {{วันเกิด|2434|8|25}}
| birth_place = [[จังหวัดพระนคร]] [่[อาณาจักรรัตนโกสินทร์|ประเทศสยาม]]
| birth_place =
| death_date = {{วันตายและอายุ|2519|9|5|2434|8|25}}
| death_date =
| death_place = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| death_place =
| father1 = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์]]
| party =
| mother1 = [[หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ]]
| spouse =
| spouse = '''ชายา'''<br/>หม่อมเจ้าพิบูลเบญจางค์ กิติยากร<br /> หม่อมพร้อยสุพิณพิน วรวรรณ(บุนนาค) วรวรรณ
| religion =
| signature =
ผู้ใช้นิรนาม