ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญาอินเดีย"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* Hiriyanna, M. (1995). Essentials of Indian Philosophy. Motilal Banarsidas. ISBN 978-81-208-1304-5.
 
== เชื่ิอมเชื่อมโยงภายนอก ==
 
* [https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/a-history-of-indian-philosophy-volume-1/index.html A History of Indian Philosophy | HTML ebook (vol. 1)] | [https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/a-history-of-indian-philosophy-volume-2/index.html (vol. 2)] | [https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/a-history-of-indian-philosophy-volume-3/index.html (vol. 3)] | [https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/a-history-of-indian-philosophy-volume-4/index.html (vol. 4)] | [https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/a-history-of-indian-philosophy-volume-5/index.html (vol. 5)] by Surendranath Dasgupta
353

การแก้ไข