ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่น"

โยนกนคร มีเมืองเชียงแสน เป็นราชธานี
(โยนกไม่ใช่ที่เดียวกับเชียงแสน พื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่าพระญาแสนพูสร้างเวียงเชียงแสนทับเวียงรอย)
(โยนกนคร มีเมืองเชียงแสน เป็นราชธานี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Issues|ต้องการอ้างอิง=yes|ปรับรูปแบบ=yes|โปร=yes|รวม=อาณาจักรล้านนา}}
{{แยก|อาณาจักรเงินยาง}}{{ประวัติศาสตร์ไทย}}
'''โยนกนครไชยบุรีราชธานีศรีช้างแส่น''' หรือ '''แคว้นโยนก''' <ref>สรัสวดี อ๋องสกุล. ''ประวัติศาสตร์ล้านนา''. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:อมรินทร์, 2552. หน้า 42</ref> (พ.ศ. 1200–1650) เป็นรัฐของชาว[[ไทยวน]] ที่ตั้งอยู่แถบลุ่มน้ำโขงตอนกลาง อันเป็นที่ราบลุ่มของน้ำแม่กก เป็นที่ตั้งแหล่งชุมชนที่มีมาอย่างช้านานซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติไทย ตั้งแต่ประมาณปี 1200-1650 อาณาจักรโยนก ก็ล่มสลายลงเมื่อเกิดการแผ่นดินไหวครั้งใหญ่น้ำท่วมเมืองหลวง[[เชียงแสน]] จึงอพยพย้ายเมืองเมืองหลวงมาเป็น[[เวียงปรึกษา]]แทน จนถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ได้เริ่มสถาปนาอาณาจักร[[หิรัญนครเงินยางเชียงลาว]]ซึ่งเป็นชนชาติลาวโดยย้ายเมืองหลวงเงินยางแทน แม้ดินแดนจะเป็นรัฐติดชายแดนขอบที่ตั้งอยู่ใกล้กับอาณาจักรขนาดใหญ่ ขอม พุกาม และยูนนาน แต่ก็ได้พัฒนาอาณาจักรจนเจริญรุ่งเรือง ก่อนที่จะแยกเปลี่ยนมาเป็นชนชาติไทยอีกครั้ง แล้วเปลี่ยนมาสถาปนา[[อาณาจักรล้านนา]]ในปี 1805 โดย[[พญามังราย]] กษัตริย์ไทยฝั่งเหนือจากนั้นเป็นต้นมา ซึ่งอยู่ช่วงเวลาเดียวกันสมัย[[พ่อขุนศรีอินทราทิตย์]]ของ[[อาณาจักรสุโขทัย]] กษัตริย์ไทยฝั่งใต้ (ซึ่งมีเรื่องราวปรากฏอยู่ในตำนานสิงหนติกุมาร มีหลายชื่อเรียก เช่น ตำนานโยนกนครเชียงแสน ตำนานโยนกนคร ตำนานโยนกไชยบุรีศรีช้างแส่น แล้วแต่ผู้จารจะเขียนกำกับ แต่เนื้อหาคล้ายกันหมด) และตำนาน[[วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง)|พระธาตุดอยตุง]] ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ถ้ำเปลวปล่องฟ้า แต่ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานที่เก่าถึงยุคสมัยจริง
 
== ตำนานสิงหนติกุมาร ==
721

การแก้ไข