ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กาวี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 เดือนที่ผ่านมา
ปรับข้อมูลและสำนวน
(ปรับสำนวน แก้ deadurl)
(ปรับข้อมูลและสำนวน)
องค์กรส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่าง[[ประเทศกำลังพัฒนา]], ประเทศที่ให้ทุนช่วยพัฒนา, [[องค์การอนามัยโลก]]<ref>{{cite web | url = https://www.who.int/life-course/partners/gavi/en/ | title = GAVI Alliance | publisher = WHO | access-date = 2020-01-15 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200410123424/https://www.who.int/life-course/partners/gavi/en/ | archivedate = 2020-04-10 | url-status = live}}</ref>,
[[กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ]]<ref>{{cite web | url = http://www.unicef.org/supply/index_gavi.html | title = Supplies and Logistics - GAVI | publisher = UNICEF | date = 2007-04-09 | access-date = 2013-01-27 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20130316133739/http://www.unicef.org/supply/index_gavi.html | archivedate = 2013-03-16 | url-status = dead }}</ref>,
[[ธนาคารโลก]]<ref>{{cite web | url = https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/gavi | title = The World Bank's Partnership with the GAVI Alliance | access-date = 2020-01-15 | publisher = World Bank Group | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200115005507/https://ieg.worldbankgroup.org/evaluations/gavi | archivedate = 2020-01-15 | url-status = live}}</ref>,
อุสาหกรรมอุตสาหกรรมวัคซีนทั้งใน[[ประเทศพัฒนาแล้ว]]และ[[ประเทศกำลังพัฒนา|กำลังพัฒนา]], องค์การวิจัยและเทคโนโลยี, [[ประชาสังคม]], [[มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์]]<ref>{{cite web | url = https://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-development/vaccine-delivery | title = What We Do -VACCINE DELIVERY- Strategy Overview | access-date = 2020-01-15 | publisher = Bill&Melinda Gates Foundation | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200206190252/https://www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Vaccine-Delivery | archivedate = 2020-02-06 | url-status = dead}}</ref>
และผู้ทำการกุศลอื่น ๆ
กาวีมีสถานะผู้สังเกตการณ์ในสมัชชาสาธารณสุขโลก (World Health Assembly ตัวย่อ WHA) แห่ง[[สหประชาชาติ]]
ซึ่งมีผลลบต่อระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ๆ<ref name="ethnograph"/>,
ให้เงินอุดหนุนมากเกินไปแก่บริษัทยายักษ์ใหญ่ซึ่งมี[[กำไร]]อยู่แล้ว<ref name=wise/>
โดยไม่ได้ทำให้ราคาของวัคซีนลดลง และมี[[การขัดกันแห่งผลประโยชน์]]เพราะมีบริษัทผลิตวัคซีนเป็นใน[[คณะกรรมการ]]ขององค์กร<ref>{{cite web | title = Pneumococcal Vaccine is Launched in Africa, But Are Donors Getting a Fair Deal from Companies? | url = https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/pneumococcal-vaccine-launched-africa-are-donors-getting-fair-deal | website = Doctors Without Borders - USA | language = en | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200616114324/https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/pneumococcal-vaccine-launched-africa-are-donors-getting-fair-deal | archivedate = 2020-06-16 | url-status = live}}</ref>
 
องค์กรก็พยายามทำการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้<ref name="ethnograph"/>
จนถึงเดือนมีนาคม 2019 [[มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์]]ได้บริจาคทุนประมาณ {{nowrap |1,560 ล้าน[[ดอลลาร์สหรัฐ]]}} (ประมาณ {{nowrap |5 หมื่นล้านบาท}}) แก่หุ้นส่วนระหว่างปี 2016-2020<ref>{{cite web | title = The Bill & Melinda Gates Foundation | url = https://www.gavi.org/investing/funding/donor-profiles/bmgf/ | website = Gavi, The Vaccine Alliance | access-date = 2019-07-04 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20190704172434/https://www.gavi.org/investing/funding/donor-profiles/bmgf/ | archivedate = 2019-07-04 | url-status = live}}</ref>
{{quote |
ผู้บริจาคหลัก ๆ ของกาวีคือ[[ประเทศพัฒนาแล้ว]] โดยให้ทุนประมาณ 3/4 ของที่ได้ทั้งหมด มีผู้แทนรัฐของประเทศพัฒนาแล้ว 5 ประเทศในคณะกรรมการของกาวี ปกติเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรการพัฒนาหรือจาก[[กระทรวงการคลัง]]<ref>{{cite web | title = Industrialised country governments | url = https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/industrialised-country-governments | publisher = GAVI | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200620150149/https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/industrialised-country-governments | archivedate = 2020-06-20 | url-status = live }}</ref>
มีผู้แทนรัฐของประเทศพัฒนาแล้ว 5 ประเทศในคณะกรรมการของกาวี ปกติเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรการพัฒนาหรือจาก[[กระทรวงการคลัง]]<ref>{{cite web | title = Industrialised country governments | url = https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/industrialised-country-governments | publisher = GAVI | archiveurl = https://web.archive.org/web/20200620150149/https://www.gavi.org/operating-model/gavis-partnership-model/industrialised-country-governments | archivedate = 2020-06-20 | url-status = live }}</ref>
}}
[[ประเทศนอร์เวย์]]และ[[สหราชอาณาจักร]]ก็เป็นผู้ให้ทุนสำคัญด้วย
<gallery mode=packed heights="260px">
ไฟล์:Prequalified pentavalent and years of sales to UNICEF. Figure 5.jpg| จำนวนผู้ผลิตวัคซีนรวม 5 อย่างที่ได้การรับรองได้เพิ่มขึ้น ทำให้แข่งขันกันเพิ่มขึ้น กราฟโดยกาวี ไม่แสดงชื่อผู้ผลิต
ไฟล์:Pentavalent per-dose price ranges, to UNICEF, 2005-2005–2019. Figure 7.jpg| ราคาของวัคซีนรวม 5 อย่างได้ตกลง โดยการตั้งราคาแตกต่างกันก็ได้หายไปเกือบหมดจากตลาด กราฟโดยกาวี เป็นราคาที่ขายให้แก่[[กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ]]เท่านั้น
</gallery>
 
11,807

การแก้ไข